Zákaznícka podpora SK / Časté dotazy

Časté dotazy SK

Mnohí poznajú tento pojem skôr pod názvom „synchronizácia“. Táto funkcia slúži k výmene dát medzi serverom/cloudom (centrálne úložisko MARKEETY) a pokladnicou. Táto výmena dát prebieha v oboch smeroch, tj. pokladnica ukladá dáta na server, ale zároveň si zo serveru niektoré dáta sťahuje. Ak nefunguje replikácia, nedochádza ku komunikácii so servermi MARKEETY a pokladnica tak nemôže správne pracovať. Zároveň ak vykonáte nejaké zmeny v konfigurácii pokladnice v manažérovi (napr. pridáte nejakú položku alebo tlačidlo, či zmeníte nastavenie), tak sa tieto zmeny do pokladnice neprenesú. Je teda žiaduce, aby replikácia na pokladnici fungovala! Ako overíte funkčnosť replikácie? Funkčnosť replikácie je možné overiť niekoľkými spôsobmi. Tým najjednoduchším je replikáciu spustiť pred prihlásením do pokladnice - kliknite na tlačidlo „Servis“ a v menu zvoľte „Replikácia“. Pokladnica vám zahlási, či replikácia bola alebo nebola úspešná.
Inicializáciou sa chápe prvotné nastavenie pokladnice. Súčasťou inicializácie je spravidla aj registrácia pokladnice, pri ktorej musíte zadať všetky informácie, ktoré sú potrebné pre správnu funkciu pokladnice, čo môže byť napr. identifikácia podnikateľa (meno či názov firmy, sídlo, kontaktné údaje – telefón, e-mail, ďalej IČO príp. DIČ atď.).
Prevádzka je priestor, kde sa vykonáva podnikateľská činnosť. V praxi môže dôjsť k tomu, že existuje jeden podnikajúci subjekt (podnikateľ či firma), ktorý má viacero prevádzok (napr. viac reštaurácií či obchodov). Na každej prevádzke môže byť niekoľko terminálov (pokladníc).
Každý zákazník pokladníc MARKEETA, ktorý má nárok na služby Zákazníckej podpory, môže vzniesť na Zákaznícku podporu svoju požiadavku či dotaz. Formy hlásenia takých požiadaviek môžu byť rôzne – pomocou správy z pokladnice (najlepší spôsob), e-mailom, telefonicky či na stránkach Zákazníckej podpory. Aby sme vedeli, kedy a s akým problémom či dotazom sa na nás zákazník obrátil, vzniká s každou požiadavkou tzv. Tiket. Číslo tiketu je zákazníkovi vždy oznámené e-mailom a zákazník by mal toto číslo uvádzať pri komunikácii s nami. Môže totiž nastať situácia, že zákazník má v jeden okamžik nahlásených viacero požiadaviek a pomocou čísla tiketu dôjde k jednoznačnej identifikácii nahláseného problému. Vďaka číslam tiketov sa dá tiež vracať k historicky nahláseným požiadavkám.
Manažérom sa v prostredí pokladníc MARKEETA rozumejú špeciálne internetové stránky, cez ktoré je možné konfigurovať konkrétnu pokladnicu (cez manažéra sa dá napr. pridať predajná položka na pokladnicu, zmeniť tlačidlá na pokladnici apod.). Manažér sa nachádza na internetovej adrese https://manager.markeeta.sk a dá sa spustiť z akéhokoľvek internetového prehliadača – na počítači, v mobile aj v tablete. Každý podnikajúci subjekt (podnikateľ, firma) má svoje jedinečné prihlasovacie údaje do manažéra, ktoré si zadal pri registrácii pokladnice.
Najčastejším slovenským slovom pre „voucher“ je pravdepodobne „poukaz“. U pokladní MARKEETA používame slovo voucher najčastejšie v zmysle „kupónu“ – či už papierového alebo elektronického, ktorého súčasťou je nejaký kód (napr. aktivačný kód pre predplatený balíček služieb, kód pre službu Zákazníckej podpory apod.). Prostredníctvom takého kupónu/kódu môžete napr. predĺžiť balíček služieb (zadaním kódu v manažérovi) či získať platenú službu Zákazníckej podpory (kód nám zasielajte do požiadavky e-mailom). Vouchery pre MARKEETU môžete zakúpiť v našom eshope (https://www.markeeta.sk/obchod/), niektoré typy (napr. predĺženie balíčka služieb) tiež u našich partnerov.
Niektorí zákazníci skôr než „Balíček služieb“ používajú termín „Licencia“. Toto označenie však nie je príliš presné, pretože zatiaľ čo u licencie si väčšinou zakupujete iba právo na používanie nejakého produktu (napr. počítačového programu), balíček služieb v sebe obsahuje aj niektoré ďalšie služby – napr. nárok na aktualizáciu programu či služby Zákazníckej podpory.
Prečo je treba aktualizovať? Aktualizácia pokladnice je nevyhnutná z dôvodu vykonania nutných technologických zmien na našej infraštruktúre, či z legislatívnych dôvodov. Bez tejto aktualizácie by sme nemohli zaistiť ďalší spoľahlivý a bezpečný chod Vašej pokladnice. Chceme tým tiež predísť situácii, že nebudete môcť predávať, čo by sa mohlo stať v momente, keď Vaša pokladnica nebude korektne komunikovať so servermi. Preto je nutné zaslané aktualizácie vždy potvrdiť.

 

1009total visits,1visits today