Zákaznická podpora / Časté dotazy

Slovníček pojmů

Mnozí znají tento pojem spíše pod názvem „synchronizace“. Tato funkce slouží k výměně dat mezi serverem/cloudem (centrální úložiště MARKEETY) a pokladnou. Tato výměna dat probíhá v obou směrech, tj. pokladna ukládá data na server, ale zároveň si ze serveru některá data stahuje.
Pokud nefunguje replikace, nedochází ke komunikaci se servery MARKEETY a pokladna tak nemůže správně pracovat. Zároveň pokud provedete nějaké změny v konfiguraci pokladny v manažerovi (např. přidáte nějakou položku či tlačítko, či změníte nastavení), tak se tyto změny do pokladny nepřenesou. Je tedy žádoucí, aby replikace na pokladně fungovala!
Jak ověříte funkčnost replikace? Funkčnost replikace lze ověřit několika způsoby. Tím nejjednodušším je replikaci spustit před přihlášením do pokladny - klikněte na tlačítko „Servis“ a v menu zvolte „Replikace“. Pokladna vám zahlásí, zda byla či nebyla replikace úspěšná.
Inicializací se rozumí prvotní nastavení pokladny. Součástí inicializace je zpravidla i registrace pokladny, při níž musíte zadat všechny informace, které jsou potřebné pro správnou funkci pokladny, což může být např. identifikace podnikatele (jméno či název firmy, sídlo, kontaktní údaje – telefon, e-mail, dále IČ příp. DIČ atd.).
Provozovna je prostor, kde se vykonává podnikatelská činnost. V praxi může dojít k tomu, že existuje jeden podnikající subjekt (podnikatel či firma), který má vícero provozoven (např. více restaurací či obchodů). Na každé provozovně může být několik terminálů (pokladen).
Každý zákazník pokladen MARKEETA, který má nárok na služby Zákaznické podpory, může vznést na Zákaznickou podporu svůj požadavek či dotaz. Formy hlášení takových požadavků mohou být různé – pomocí zprávy z pokladny (nejlepší způsob), e-mailem, telefonicky či na stránkách Zákaznické podpory. Abychom věděli, kdy a s jakým problémem či dotazem se na nás zákazník obrátil, vzniká s každým požadavkem tzv. Tiket. Číslo tiketu je zákazníkovi vždy sděleno e-mailem a zákazník by měl toto číslo uvádět při komunikaci s námi. Může totiž nastat situace, že má v jeden okamžik zákazník nahlášeno vícero požadavků a číslem tiketu dojde k jednoznačné identifikaci nahlášeného problému. Díky číslům tiketů se lze též vracet k historicky nahlášeným požadavkům.
Manažerem se v prostředí pokladen MARKEETA rozumí speciální internetové stránky, přes které je možné konfigurovat konkrétní pokladnu (přes manažera lze např. přidávat prodejní položky na pokladnu, měnit tlačítka na pokladně apod.). Manažer se nachází na internetové adrese https://manager.markeeta.cz a lze jej spustit z jakéhokoli internetového prohlížeče – na počítači, v mobilu i tabletu. Každý podnikající subjekt (podnikatel, firma) má své jedinečné přihlašovací údaje do manažera, které si zadal při registraci pokladny.
Nejčastějším českým slovem pro „voucher“ je pravděpodobně „poukaz“. U pokladen MARKEETA používáme slovo voucher nejčastěji ve smyslu „kupónu“ – ať již papírového či elektronického, jehož součástí je nějaký kód (např. aktivační kód pro předplacený balíček služeb, kód pro službu Zákaznické podpory apod.). Prostřednictvím takového kuponu/kódu můžete např. prodloužit balíček služeb (zadáním kódu v manažerovi) či získat placenou službu Zákaznické podpory (kód nám zasíláte do požadavku e-mailem). Vouchery pro MARKEETU můžete zakoupit na našem eshopu (https://www.markeeta.cz/obchod/), některé typy (např. prodloužení balíčku služeb) též u našich partnerů.
Někteří zákazníci spíš než „Balíček služeb“ používají termín „Licence“. Toto označení však není zcela přesné, protože zatímco u licence si většinou zakupujete pouze právo na užívání nějakého produktu (např. počítačového programu), balíček služeb v sobě obsahuje i některé další služby – např. nárok na aktualizaci programu či služby Zákaznické podpory, v balíčku PRO dokonce neomezenou záruku.

Časté dotazy

Na konci března vyšel ve Sbírce zákonů tzv. Daňový balíček (viz. www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=206 ). V tomto Daňovém balíčku dochází ke změně výpočtu DPH metodou shora, tedy z ceny celkem včetně DPH. Ruší se v současnosti platný koeficient. Nově je výpočet daně upraven tak, aby při výpočtu daně shora i zdola byla částka daně stejná. Změna je platná k 1. 10. 2019 a dotkne se tak všech plátců DPH, kteří budou nuceni svou MARKEETU upgradovat. Pro naše zákazníky s platnou podporou bude upgrade zdarma a bude aplikovat všechny příslušné legislativní změny. S upgrady jsme již v tuto chvíli začali.
Každý náš zákazník má u naší banky  (Unicredit bank) svůj virtuální účet tvořený speciálním tvarem čísla účtu, proto již není zapotřebí uvádět variabilní symbol. Toto rozlišení jsme zavedli v rámci zkvalitňování služeb zákazníkům, abychom jim pravidelné platby co nejvíce usnadnili.   Pokud se vám jedná o ručení příjemce zdanitelného plnění, tak sdělujeme, že na takto nízké částky (na které zasíláme zákazníkům MARKEETY výzvy) se ručení plátce nevztahuje, viz.  §109 odst..2 písm c. zákona č. 235/2004 (Zákon o DPH).   Z výše uvedeného vyplývá, že vaší platbě na účet uvedený ve výzvě nic nebrání a je možné jí bez obav provést.
Aktualizace pokladny je nezbytná z důvodu provedení nutných technologických změn na naší infrastruktuře, či z legislativních důvodů. Bez této aktualizace bychom nemohli zajistit další spolehlivý a bezpečný chod Vaší pokladny. Chceme tím také předejít situaci, kdy nebudete moci prodávat, což by se mohlo stát v momentě, kdy Vaše pokladna nebude korektně komunikovat s našimi servery či se servery Finanční správy. Proto je nutné zaslané aktualizace vždy potvrdit.

Postupy

Popis, jak si obnovit EET certifikát je uveden v následujícím dokumentu.

 

4671total visits,1visits today